Dostava u roku 2 dana
Plaćanje pouzećem
Hrvatsko skladište

Zaštita osobnih podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

U poduzeću NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, OIB: HR91175952521, matični broj: 8476845000 (dalje u tekstu: Upravitelj), cijenimo i poštujemo vaše povjerenje koje ste nam ukazali dostavljanjem vaših osobnih podataka. Cijenimo vašu privatnost, pa ćemo stoga vaše podatke razmatrati i obrađivati samo u skladu s našom Politikom privatnosti, vašim željama i trenutno važećim nacionalnim i europskim zakonodavstvom kojim se uređuje zaštita potrošača, zaštita osobnih podataka i područje elektroničkih komunikacija, te u skladu s unutarnjim aktima i direktivama, između ostalog i Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR).

Podaci o Upravitelju

Upravitelj osobnih podataka pribavljenim na internet stranici wasuba.hr je poduzeće NextLevel, d.o.o., koje ima cjelovit nadzor nad njihovom obradom. Za zaštitu vaših osobnih podataka, pobrinut ćemo se najnaprednijim tehničkim, administrativnim i fizičkim sigurnosnim mjerama, koje osiguravaju zaštitu podataka od neovlaštenih trećih osoba ili od njihovog razotkrivanja, korištenja ili mijenjanja.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Kao Upravitelj osobnih podataka, poduzeće NextLevel, d.o.o. obvezuje se da će vaše osobne podatke pohraniti i štititi najvišim sigurnosnim standardima. Podaci će biti brižno zaštićeni od zlouporabe, neovlaštene uporabe, krivotvorenja i gubitka. Osobni podaci koristit će se za obradu vaših narudžbi, slanje elektroničkih novosti ili za komunikaciju putem drugih kanala u skladu sa svrhom za koju su pribavljeni. Vaše osobne podatke nećemo dostavljati neovlaštenim i ostalim trećim licima, a izuzetak od ovog pravila predstavljaju pouzdani partneri, ugovorni obrađivači podataka s kojima imamo već prethodno sklopljen ugovor o zaštiti podataka te o obradi podataka koja je sukladno važećim propisima. Obvezujemo se da će prikupljeni podaci biti korišteni samo u skladu sa svrhom za koju ste nam dali vašu suglasnost ili sukladno svrsi koja je u zakonskom interesu korisnika i pružatelja usluge.

Politika privatnosti odnosi se na sve podatke koje preko različitih komunikacijskih kanala zaprimi poduzeće NextLevel, d.o.o., ali nije ograničena samo na osobne podatke koje primimo preko internet stranice wasuba.hr, već obuhvaća i podatke koje primimo preko nagradnih igara, telefona, elektroničke pošte itd.

Načini prikupljanja osobnih podataka

Prikupljanje vaših podataka može se odvijati preko:

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Narudžba i obrada

U slučaju internet narudžbe na wasuba.hr, sve unesene podatke (e-mail, broj mobitela itd.) koristit ćemo u svrhe uređenja dostave naručenih proizvoda, pribavljanja dodatnih informacija od korisnika ili u svrhu obavještavanja korisnika u svezi sa statusom narudžbe. U tom će se slučaju podaci koristiti samo za svrhe kvalitetne i cjelovite realizacije kupoprodajnog ugovora. Ti osobni podaci nužno su potrebni i za konačnu realizaciju dostave pa se stoga mogu dostaviti i dostavnoj službi ili logističkom centru. NextLevel, d.o.o., kao upravitelj tih osobnih podataka, u tu će svrhu koristiti sve podatke koje ste unijeli u obrazac prilikom završetka narudžbe i temeljem kojih se sastavlja kupoprodajni ugovor.

Neposredna, personalizirana komunikacija s kupcima

U slučaju da ste dali vašu izričitu privolu da se vaši osobni podaci koriste za neposredni marketing, Upravitelj će sve poruke takve vrste označiti kao reklamne, a korisnik će uvijek imati mogućnost da se odjavi od primanja reklamnih poruka.

Cjelovita podrška korisnicima

Za rješavanje bilo kakvih nejasnoća i pribavljanje informacija u svezi s proizvodima, cijenama, narudžbama i drugim podacima, možete nas kontaktirati u svako vrijeme preko internetskog razgovora, elektronske pošte ([email protected]), ili bilo kojeg drugog komunikacijskoga kanala koji je u tom trenutku na raspolaganju. Osobne podatke koje ćete nam dostaviti (podatke o naručitelju, broj narudžbe, povijest naručivanja, broj računa itd.), obradit ćemo samo za svrhe rješavanja vašeg zahtjeva i radi osiguravanja kvalitetne usluge. Temelj obrade podataka za te svrhe je kupoprodajni ugovor za čiju je realizaciju potrebna obrada ili zakonska obveza obiju strana u poslovnom odnosu.

Analiza podataka

Analitički podaci koje dobijemo prilikom vaše posjete internet stranici, ili pak oni koje ste nam osobno dostavili, mogu se koristiti i za istraživanja i analizu tih podataka. U većini slučajeva su podaci koji se obrađuju za potrebe istraživanja, anonimni, budući da se istraživanja provode na osnovi pseudonima. U rijetkim slučajevima ti osobno podaci nisu anonimni. Svrha takve obrade je cjelovito razumijevanje potreba i želja naših kupaca, prepoznavanje trendova na tržištu, osiguravanje relevantnih informacija za kupca, razvoj i usavršavanje proizvoda i usluga, zakoniti interes, poboljšana iskustva korisnika, prikaz personaliziranih oglasa, te poboljšanje tehnologije i strukture internet stranice.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Osobni podaci koje nam dostavite u skladu sa svrhom ispunjavanja pojedinog obrasca ili različitih drugih metoda prikupljanja osobnih podataka, su sljedeći:

Prikupljanje vaših osobnih podataka osigurava nam digitalna platforma, odnosno vaše korištenje te platforme (registracija, narudžba, obrasci, analitički alati). Vaše osobne podatke šaljete na naš server preko vašega pretraživača, primjerice vašu IP adresu, datum posjete, vrijeme posjete, vrijeme trajanja zadržavanja na internet stranici i referentni URL, te informacije o vašem spolu, uređaju, operacijskom sustavu i pretraživaču.

U slučaju kada se osobni podaci koje obrađujemo odnose na našu stranku koja ne predstavlja pojedinca odnosno fizičku osobu, primjerice u slučajevima kada se radi o pravnoj osobi koja Upravitelju dostavlja informacije o određenim pojedincima, ista jamči da je od pojedinaca pribavila odgovarajuću suglasnost za obradu podataka od strane Upravitelja. Takvom pojedincu je Upravitelj, i to sukladno članku 14. GDPR-a, dužan osigurati sve informacije i podatke u skladu s Politikom privatnosti i Općim uvjetima poslovanja Pružatelja usluge.

Pojedini osobni i anonimni statistički podaci prikupljaju se tehnologijom kolačića i sličnim mehanizmima. Više o politici kolačića na web stranici wasuba.hr možete pročitati ovdje.

U slučaju telefonskih narudžbi i komunikacija (dolazni i odlazni pozivi), razgovor se može snimati sukladno nacionalnom zakonodavstvu, budući da je temeljem odgovarajućih odredaba nacionalnog zakonodavstva možda dopušteno snimanje komunikacija i s njima povezanih podataka o prometu u okviru zakonske poslovne prakse i to kako bi se osigurao dokaz o tržišnoj transakciji ili bilo kojoj drugoj poslovnoj komunikaciji. Korisnici će biti unaprijed obaviješteni o snimanju, svrsi i trajanju pohranjivanja snimke (o tome će ih obavijestiti osobno referent koji se javi ili pak automatska tajnica). Snimljena poruka mora se izbrisati bez odlaganja, a najkasnije do isteka razdoblja u kojem se pojedina transakcija može osporiti. Sve snimke brižljivo će se čuvati i koristiti u skladu s Općim uvjetima te Politikom privatnosti. Putem telefona mogu se prikupljati podaci koji su nužno potrebni za realizaciju ugovora, rješavanje birokratskih pitanja i provjeru informacija, a u slučajevima vašeg izričitog dopuštenja, i za osobnu komunikaciju i marketinške aktivnosti.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim osobama

Treće osobe koje su naši ugovorni obrađivači

Osobne podatke ne dijelimo s neovlaštenim trećim osobama, a vaši osobni podaci zaštićeni su najvišim standardima sigurnosti. Cijenimo vaše povjerenje koje ste nam ukazali dostavljanjem svojih osobnih podataka, pa ih stoga možemo, u određenim slučajevima, poslati samo povjerenja vrijednim poslovnim partnerima, tkz. ugovornim obrađivačima s kojima imamo sklopljene interne ugovore o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka. Takvi poslovni partneri su pravne osobe koje se skrbe za dostavu vaših proizvoda (vlastito skladište, logistički centar, dostavna služba), financijske institucije (plaćanje narudžbe – banke), i određeni partneri koji za nas obavljaju usluge izravne, osobne komunikacije. Pristup ima samo određeno osoblje koje je ovlašteno za realizaciju usluge, a pravila o zaštiti tajnosti osobnih podataka obvezuje ih i nakon prestanka važenja ugovora o radu ili funkcije.

Društvene mreže, pretraživači i druge internetske mreže

Na našoj internet stranici wasuba.hr nalaze se različiti dodaci (plugin-ovi) za društvene mreže, pretraživače i druge internetske mreže koje tehnologijom kolačića (engl. cookies) preko pretraživača prikupljaju anonimizirane podatke koji se šalju natrag na server tih ponuditelja (recimo Facebook, Google itd.). Ako ste korisnik tih mreža, vaši podaci o djelatnosti i interesima možda će biti dostupne i tim mrežama, budući da ste potvrdili njihove opće odredbe i uvjete te politiku privatnosti. Slanje ovih podataka možete izbjeći na način da se odjavite s tih internetskih mreža i da ih prestanete koristiti.

Vaša prava u svezi s obradom osobnih podataka

Sukladno članku 15. stavak 1. GDPR-a, subjekt obrade podataka ima pravo od Upravitelja dobiti potvrdu da li se u svezi s njim obrađuju osobni podaci, te, gdje to jeste slučaj, od Upravitelja tražiti pristup osobnim podacima te informacije o sljedećem:

U skladu sa člankom 16. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo ostvariti zahtjev da Upravitelj, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi njegove netočne osobne podatke.

U skladu sa člankom 17. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo ostvariti zahtjev da upravitelj, bez nepotrebnog odlaganja, izbriše sve njegove osobne podatke. To je moguće onda kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni; kada subjekt obrade opozove svoju privolu temeljem koje se odvija obrada u skladu sa člankom 6. stavak 1. točka a ili člankom 9. stavak 2. točka a GDPR-a, i kada za obradu ne postoji nikakav drugi pravni temelj; kada se subjekt obrade protivi obradi u skladu sa člankom 21. stavak 1. GDPR-a, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi drugi prevladavajući razlozi, ili ako se subjekt obrade protivi obradi u skladu sa člankom 21. stavak 2. GDPR-a; kada su osobni podaci nezakonito obrađeni; kada se osobni podaci moraju izbrisati za ispunjenje pravne obveze u skladu s pravom Unije ili pravom države članice koje se odnosi na Upravitelja, ili kada su osobni podaci prikupljeni u svezi s ponudom usluga informacijskog društva na temelju članka 8. stavak 1. GDPR-a.

U skladu sa člankom 18. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo ostvariti zahtjev da Upravitelj ograniči obradu, i to kada subjekt obrade osporava točnost osobnih podataka, i to za razdoblje koje Upravitelju omogućuje provjeravanje točnosti osobnih podataka; kada je obrada nezakonita i kada se subjekt obrade protivi brisanju osobnih podataka i umjesto brisanja zahtijeva ograničenje njihove uporabe; kada Upravitelju osobni podaci više nisu potrebni za svrhe obrade, a kada iste subjekt obrade treba za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, ili kada subjekt obrade podnese prigovor u svezi s obradom u skladu sa člankom 21. stavak 1. GDPR-a, dok se ne provjeri da li zakoniti razlozi Upravitelja prevladavaju nad razlozima subjekta obrade.

U skladu sa člankom 20. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo na primitak svojih osobnih podataka koje je dostavio Upravitelju, i to u strukturiranom, općenito prihvaćenom i strojno čitljivom obliku, a također ima pravo da te podatke dostavi drugom upravitelju, bez zapreke od Upravitelja kojemu su osobni podaci bili dostavljeni, kada se obrada temelji na suglasnosti i kada se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

U skladu sa člankom 21. stavak 1. GDPR-a, pojedinac ima pravo na prigovor u svezi s obradom osobnih podataka. Na temelju razloga povezanih s posebnim položajem korisnika, subjekt obrade ima pravo da u svako vrijeme prigovori obradi osobnih podataka u svezi s njime, a što se temelji na članku 6. stavak 1. točka e ili f GDPR-a, uključujući oblikovanje profila na temelju tih odredbi. Ako Upravitelj ne uspije dokazati nužne legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama subjekta obrade, ili pak za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, onda Upravitelj mora prestati s obradom osobnih podataka.

U skladu sa člankom 21. stavak 2. GDPR-a, subjekt obrade za kojeg se osobni podaci obrađuju za potrebe neposrednog marketinga, ima pravo da u bilo koje vrijeme prigovori obradi njegovih osobnih podataka za svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje ukoliko je isto povezano s takvim neposrednim marketingom.

U skladu sa člankom 21. stavak 3. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo prigovarati obradi za svrhe neposrednog marketinga i daljnjoj obradi osobnih podataka u te svrhe.

U skladu sa člankom 22. stavak 1. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo protiviti se korištenju njegovih osobnih podataka koji se temelje samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje koje bi na njega imalo znatniji utjecaj, a i pravne učinke u svezi s njim.

U skladu sa člankom 7. stavak 3. GDPR-a, subjekt obrade ima pravo da u svako vrijeme opozove svoju privolu za korištenje osobnih podataka.

Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka koje ste dostavili Upravitelju, poduzeću NextLevel, d.o.o., i to za jedan ili više komunikacijskih kanala, ili za uvid i dopunu osobnih podataka možete zahtijevati:

Nakon što zaprimimo zahtjev za povlačenje suglasnosti, više vam nećemo slati elektronske poruke (elektronsku poštu, SMS itd.) i druge neposredne, personalizirane komunikacije. U slučaju zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, uvidom u osobne podatke, za povlačenje suglasnosti ili u svezi s ostvarivanjem drugih prava, učinit ćemo sve što možemo da najkasnije u roku od četrnaest (14) dana udovoljimo vašem zahtjevu. Nakon opoziva suglasnosti za osobnu, neposrednu komunikaciju preko jednog ili više komunikacijskih kanala, više vam nećemo slati promotivne poruke ili ćemo izbrisati sve vaše osobne podatke.

Upravitelj će vaše osobne podatke izbrisati odmah nakon isteka roka korištenja za pojedinu svrhu za koju ste dali suglasnost, ili na temelju vašeg izričitog zahtjeva za povlačenje suglasnosti ili brisanje osobnih podataka.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka unutar kluba Next365

Ako ste član kluba Next365, prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu, kućni broj, poštanski broj, grad, državu, datum rođenja, telefonski broj, vrstu telefona, adresu e-pošte, datum početka članstva, brojeve kupnji, valjanost članstva, datum završetka članstva, način završetka članstva, razlog završetka članstva, predstavnika člana, način obavještavanja, datum kontakta, broj kupnji, iznose kupnji, obiteljski odnos, informacije o kupnjama izvršenim u pojedinačnim promocijama i podpromocijama, podatke o prošlim narudžbama, podatke o narudžbama i kupnjama (povijest kupnje: kupnja određenih artikala, grupe kupnji, grupe proizvoda), način podsjetnika, podatke o odgovorima na upućene ponude, podatke o odgovorima na telefon u prošlosti, podatke o sudjelovanju u nagradnim igrama, natjecanjima, anketama i kvizovima.

NextLevel obrađuje osobne podatke pojedinaca kako bi ispunio svoje obveze u pogledu ugovornog odnosa koji proizlazi iz članstva u klubu Next365 i sklopljenih kupoprodajnih ugovora s kupcima (narudžbi proizvoda). U kontekstu ispunjenja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovora, NextLevel obrađuje osobne kontakt podatke kupaca ili članova kluba Next365 (ime, prezime, adresu, telefonski broj, poštansku adresu, adresu e-pošte) u sljedeće svrhe: identifikacija kupca ili člana, sklapanje ugovora, dostava naručene robe, kućna dostava naručene robe, rješavanje mogućih prigovora ili pritužbi pojedinaca, slanje obavijesti kupcima ili članovima o provedbi ugovornog odnosa i u druge svrhe potrebne za provedbu ili sklapanje ugovornog odnosa između poduzeća NextLevel i kupca ili člana.

U slučaju članstva u klubu Next365, osobni podaci pojedinca bit će proslijeđeni trećim stranama ili na drugi način proslijeđeni samo kada je to potrebno u kontekstu ispunjavanja prava i obveza koje proizlaze iz Ugovora o članstvu u klubu Next365.

Kreirano: 12. 2. 2020

Zadnja izmjena: 26. 1. 2023

Dostava u roku 2 dana
Plaćanje pouzećem
Hrvatsko skladište